Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2 im. Królowej Jadwigi w Gdyni

 

 

 

 

 

 

Misja szkoły:

"W bezpiecznych i zdrowych warunkach

kształcimy i wychowujemy dzieci i młodzież

na ludzi sukcesu"

Jesteś tutaj: StartDla rodzicówRada RodzicówSprawozdania

To jest strona archiwalna.
Bieżąca strona szkoły jest pod adresem
zsp2.gdynia.pl

Sprawozdanie z działalności Prezydium Rady Rodziców Przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 2 w Gdyni Szkoła Podstawowa nr 42 w roku szkolnym 2017/2018

Prezydium Rady Rodziców w roku szkolnym 2017/2018 działało w składzie:

Przewodnicząca                                  Agnieszka Zegarlicka

Z-ca przewodniczącej                         Roksana Górecka

Skarbnik                                             Ewa Krok

Członkini                                            Anna Leśniewicz

Członkini                                            Dominika Korusiewicz

Członek                                              Sylwia Różycka

Członek                                              Robert Smolnicki

 

W okresie sprawozdawczym odbyło się:

 1. 10 posiedzeń Prezydium Rady Rodziców,
 2. walne zebrania Rady Rodziców.

W trakcie posiedzeń Prezydium Rady Rodziców przyjęto uchwały dotyczące między innymi:

 • wyboru ubezpieczyciela,
 • stawki opłat na regulaminową działalność Rady Rodziców
 • realizacji zatwierdzonego preliminarza
 • włączenia się w organizację Dnia Otwartego Szkoły i Dnia Dziecka
 • dofinansowania wycieczek dla dzieci z rodzin gorzej sytuowanych materialnie,
 • dofinansowania Gali Laureatów w I i II semestrze roku szkolnego 2017/2018
 • dofinansowania uczniów, którzy brali udział w konkursach szkolnych i międzyszkolnych,
 • zainicjowania programu „Druga Pracownia Komputerowa”,
 • organizacji kiermaszy tematycznych w celu pozyskania środków na DPK
 • wyboru przedstawicieli do komisji konkursowej na dyrektora szkoły,
 • kontynuowanie współpracy z fundacją „Rodzice Szkole”,
 • kontynuowanie współpracy z SM „Karwiny”.

Oprócz w/w spraw zajmowaliśmy się także:

 • reprezentowaniem Państwa na imprezach szkolnych i pozaszkolnych
 • polepszaniu funkcjonowania Prezydium Rady Rodziców

 

przewodnicząca Rady Rodziców
Agnieszka Zegarlicka

Sprawozdanie z walnego zebrania rady rodziców Szkoły Podstawowej nr 42 przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 2 w Gdyni z dnia 26.09.2018 r.

Dnia 26.09.2018 r. w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 2 w Gdyni odbyło się walne zebranie rady rodziców pod przewodnictwem Agnieszki Zegarlickiej.

Po stwierdzeniu kworum i przegłosowaniu porządku obrad głos zabrała dyrektor Anna Wilczyńska, która zapewniła, iż liczy na ścisłą współpracę pomiędzy rodzicami a dyrektorem szkoły. Pani Dyrektor poruszyła także sprawę zakupu szafek dla uczniów i możliwości ustawienia ich na korytarzach szkolnych. Omówiła postępy prac remontowych w szkole i działań podjętych w sprawie uruchomienia ogrzewania i udostępnienia szatni.

Następnie zabrali głos rodzice, którzy poruszyli następujące tematy:

 1. 1. Opłaty za obiad – zmiana sposobu dokonywania wpłat,
 2. 2. Opracowanie procedury wejść/wyjść do i ze szkoły,
 3. 3. Opracowanie regulaminu dotyczącego kontaktu rodzica z nauczycielem poprzez drogę mailową, jeżeli nauczyciele zgodzą się na taką formę kontaktu,
 4. 4. Przeliczenie ocen z korzyścią dla uczniów, szczególnie z VIII klas
 5. 5. Waga plecaków – podjąć działania by zniwelować ten problem,
 6. 6. Głośność dzwonka – podjąć działania by nie był tak bardzo głośny,
 7. 7. Prowadzenie lekcji religii przez nauczyciela, którego uczniowie nie rozumieją – propozycja zmiany nauczyciela,
 8. 8. Szkoła otwarta – termin rozpoczęcia zajęć,
 9. 9. Uwagi do wyglądu i działania strony internetowej szkoły,
 10. Omówienie mobilnej pracowni komputerowej.

Po wystąpieniu pani dyrektor głos zabrała przewodnicząca rady rodziców Agnieszka Zegarlicka, która:

 • omówiła sprawy ubezpieczenia dzieci i młodzieży szkolnej – zwolnionych z opłat zostało 10 % uczniów pochodzących z rodzin o trudnej sytuacji finansowej,
 • poddała głosowaniu program profilaktyczno – wychowawczy na rok szkolny 2018/19 (przyjęto jednogłośnie),
 • poddała głosowaniu preliminarz rady rodziców na rok szkolny 2018/19 (przyjęto jednogłośnie),
 • poddała głosowaniu sprawozdanie z działalności RR w roku szkolnym 2017/18 (przyjęto bez zastrzeżeń),
 • poddała głosowaniu składkę na ksero w wysokości 10 zł/rok – (przyjęto jednogłośnie),
 • poddała głosowaniu propozycję przełożenia części funduszy z wpłat na ksero na założenie nowej strony internetowej – (przyjęto jednogłośnie),

Pan Robert Smolnicki zaproponował by wprowadzić nowy sposób rozdysponowania „odpisu dla klas”, by był proporcjonalny. W głosowaniu 2 osoby były przeciw wprowadzeniu zmian, 2 osoby wstrzymały się od głosu. Projekt wprowadzony na próbę – na koniec roku dokonanie ewaluacji.

Dokonano wyboru:

a) komisji rewizyjnej, w której skład weszli:

 • Roksana Górecka- przewodnicząca
 • Magda Pietrzak - członek
 • Agnieszka Fajgier - członek

b) członków do prezydium rady rodziców, w skład którego weszli:

 • Anna Łojewska

Sprawy do załatwienia:

 • Sprawdzić symbol kopiarki w pokoju nauczycielskim,
 • Otrzymać ofertę na utworzenie strony internetowej,

 

Na podstawie dokumentu źródłowego skrótu dokonała Agnieszka Zegarlicka.

 

Agnieszka Zegarlicka

Wydatki Rady Rodziców rok szkolny 2017/18

Lp. Nazwa Kwota
1. Pasowanie na ucznia          400,00 zł
2. Zakup sprzętu sportowego klasy           500,00 zł
3. Kupno rolet           150,00 zł
4. Dzień Edukacji Narodowej           313,00 zł
5. Mała Gala Laureatów       2 000,00 zł
6. Wycieczki        1 376,00 zł
7. Gala Laureatów       1 800,00 zł
8. zakup lektur do biblioteki          400,00 zł
9. Dzień Otwarty Szkoły          144,63 zł
10. Wymiana polsko-niemiecka          400,00 zł
11. Festyn Rodzinny           400,00 zł
12. Odpisy        2 009,00 zł
Razem          9 892,63 zł

 

Lp.  Nazwa Wpłaty Wydatki Zostało
1. ksero 15 972,00 zł 5 537,66 zł 10 434,34 zł
2. Druga pracownia komputerowa 3 809,50 zł 0,00 zł 3 809,50 zł
3.  Paczki świąteczne SM"Karwiny" - darowizna celowa 2 000,00 zł 2 000,00 zł 0,00 zł
4. Remont stołówki szkolnej - 1% 361,65 zł 361,65 zł 0,00 zł

Wydatki Rady Rodziców rok szkolny 2016/17

L.p Nazwa Kwota
1 Pasowanie na ucznia 200
2 Bonifacje 300
3 Zakup sprzętu sportowego klasy 0-3 500
4 Kupno globusów 330
5 Konkur Alfik 132
6 Remont stołówki szkolnej - fundusz prewencyjny 1000
7 Dzień sportu 200
8 Zabawa karnawałowa 200
9 Mała Gala Laureatów 1695
10 Wycieczki  1310
11 Gala Laureatów 1500
12 30-lecie szkoły  610
14 Dzień Otwarty Szkoły 291,92
15 Wymiana polsko-niemiecka 200
18 Festyn Rodzinny  300
19 Odpisy  1478,8
Razem    10247,72

Strona 1 z 2

http://arch.zsp2.gdynia.pl/modules/mod_image_show_gk4/cache/phocagallery.20182019.20181111_niepodlegla.8gk-is-176.jpglink
http://arch.zsp2.gdynia.pl/modules/mod_image_show_gk4/cache/phocagallery.20182019.20181110.4gk-is-176.jpglink
http://arch.zsp2.gdynia.pl/modules/mod_image_show_gk4/cache/zdjecia.6b.IMG_1531gk-is-176.JPGlink
http://arch.zsp2.gdynia.pl/modules/mod_image_show_gk4/cache/zdjecia.8c.IMG_20181114_105539gk-is-176.jpglink
0 1 2 3 4 5 6 7 8
Progress bar
http://arch.zsp2.gdynia.pl/modules/mod_image_show_gk4/cache/zdjecia.erasmus.erasmusgk-is-305.jpglink
«
»
Loading…
Wrzesień 2021
Pn Wt Śr Cz Pt So N
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Free business joomla templates